cCc
  Manilerimiz-5
 
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MANİ ARŞİVİ
Karpuz kestim kan gibi,
Uzadı urgan gibi,
Bizim köyün kızları,
Kınalı kurban gibi.

Irmak coştu kül oldu,
Yârim sana ne oldu,
Olan oldu a gülüm,
Madenkeş sebep oldu.

Dağda tavşan oynuyor,
Yelesini yağlıyor,
Ötmüş yârim dizime,
Garip garip aylıyor.

Dam kapısı açıldı,
İnce boncuk saçıldı,
Yar kapıdan girince,
Gözüm gönlüm açıldı.

Gökde yıldız niniynen,
Köçek oynar ziliynen,
Ayağına taş batmış,
Siliyor mendiliylen.

Elinde demir orak,
Mektup göndersem ırak,
Cebinde tarağın,
Bana yadikar bırak.

Mısır ektim azmasın,
Gelen geçen kazmasın,
Yar üstüne yar seven,
Gençliğine doymasın.

Deniz coştu göl oldu,
Yârim sana ne oldu,
Benim sana yandığım,
Memlekette şan oldu.

Kara kabak bağ atar,
Altında yılan yatar,
Ben bilmem mi a yârim,
Goynunda neler yatar.

Ayakkabı aldırdım,
Bir sele topukları,
Beni baştan çıkaran,
İstanbul kopukları.

Avlu dibi örümcek,
Aklım gitti görüncek,
Ben aklımı yemedim,
Köylülere gidecek.

Eğer gelinim iyi olursan,
Bizde seni överiz,
Kotu olursan gelinim,
Hepimizde döveriz.

Kara tren ak tren,
Askerleri say tren,
Benim yarım kırkbeşti,
Postasıyla say tren.

Gayadan öküz bakar,
Öküzün karnı sakar,
Delikanlı dururken,
Sakallıya kim bakar.

Kasabaya giden yollar,
Uzadıkça uzarlar,
Geçme bizim kapıdan,
Eller bana kızarlar.

Ambar altunda cecük,
Bacakları küçücük,
Benüm sevduğum oğlan,
Dünyalarda biricük.

Ayvalar dilim dilim,
Darılmış benim gülüm,
Ben gülüme ne dedim,
Kurusun ağzım dilim.

Bizim evin önünde,
Ayvalar şişman olur,
İlk yârini almayan,
Sonunda pişman olur.

Ay gelir aydan beri,
Çay gelir dağdan beri,
Ben yârimi görmedim,
Bir buçuk aydan beri.

Kayadan indirmişler,
Tirene bindirmişler,
Kara saçlı yârimi,
Gurbete göndermişler.

Bahçenizde gül var mı?
Gül altından yol var mı?
Gel gidelim sevgilim,
Annenden izin var mı?

Şu giden kimin oğlu,
Paltosu da ak kollu,
Dönüp bana bakmıyor,
Sanki vezirin oğlu.

Duvarda makas asulu,
Elbiseler kesülü,
Bana mani sorarsan,
Kirli çuval basulu.

Bu kiraz budak budak,
Olur, mu kiraz dudak,
Yarımca’nın güzeli,
Canımdır sana adak.

Kirazımız dalbastı,
Dalları kiraz bastı,
Delikanlı söz etti,
Kızlar yüzünü astı.

Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.

Tütün içtim lüleden,
Benim yârim Düzce den,
Biricik biricik baş olmaz,
Hoş geldiniz cümleden.

Damda kırat harlıyor,
Kapılan parlıyor,
Aşmış yengem geliyor,
Beyaz mendil sallıyor.

At üstünde cenderme,
Dut kolundan goyverme,
Giz ben seni alacın,
Kimselere deyverme.

Sarı kâğıt yazarım,
Sandık sandık basarım,
Yârimi vermezlerse,
Ben kendimi asarım.

Kar yağıyor yağıyor,
Abamı giyeceğim,
İhtiyara varıp da,
Goca mı diyeceğim.

Komşu köyün yolları,
Dönüm geliyor dönüm,
Komşu köyden kız almak,
Ölüm geliyor ölüm.

Yarımca’da saz olur,
Gül açılır yaz olur,
Ben yârime gül demem,
Gülün ömrü az olur.

Hereke’dir köyünüz,
Buz gibidir suyunuz,
Köyünüzü beğendim,
Yok, mu bekâr kızınız.

Harmanlardan geçiver,
Ata yonca biçiver,
İki tane yar olmaz,
Birinden vazgeçiver.

Dikenli’nin dağları,
Üzüm yapmaz bağları,
Üzüm yapsa bağları,
Evlenir oğlanları.

Asmanın arasından,
Alamadım üzümü,
Kaldır yârim şapkanı,
Göremedim yüzünü.

Gel gidelim sevdalım,
Bizim vatana kadar,
Yar ben senden ayrılmam,
Dünya batana kadar.

A apacak apacak,
Gökten yıldız kopacak,
Açma yârim ağzını,
Kuşlar yuva yapacak.

Bizim evin önünde
Cankurtaran bağırıyor,
Ne kabahat ettin yârim,
Jandarmalar arıyor.

Biz gideriz ikimiz,
Kestanedir yükümüz,
Şu Kepsutun içinde,
Elti olacağız ikimiz.

Kul bela görmez,
Allah yazmadıkça,
Allah bela vermez,
Kul azmadıkça.

Manici başı mısın,
Cevahir taşımısın,
Sana resmimi versem,
Cebinde taşır mısın.

Besmele ile çıktım yola,
Selam verdim sağa sola,
Selamımı aldınız mı,
Komşulara yaydınız mı.

Su serptim serin olsun,
Mezarım derin olsun,
Dünyada alamazsam,
Ahrette benim olsun.

Eriklerin çayırı,
Yana eğer başını,
Yarimin motoru var,
Çıkamıyor bayırı.

Gayalardan ot biter,
Guzular yayulsun diye,
Gızlar kekürt sallar,
Oğlanlar bayulsun diye.

Yaylanın çimenini,
Hep toplamış geyikler,
Sevdalunun işine,
Ne garuşur böyükler.

Altını bozdurayım,
Sıraya dizdireyim,
Elma armut değülsün,
Cebimde gezdireyim.

Altınım var boynumda,
İki ellerim goynumda,
Ela gözlü sevduğum,
Gece gündüz aynımda.

Üzüm koydum sepete,
Yar oturur tepede,
Ben bir yeni yar sevdim,
Şan olsun memlekete.

Çay aşağu giderim,
Topal koyun güderim,
Eğer anam vermezse,
Bohçamı alur giderim.

Denizin dibi derin,
Üstüne halı serin,
Sandık sepet istemem,
Beni sevdiğime verin.

Bostanlarda aşlama,
Aşlamayı taşlama,
Ben askere giderken,
Ağlamaya başlama.

Cam altında ısırgan,
Gavur musun müslüman,
Gel bir kerecik öpeyim,
Vallahi ısırmam.

Şu yalan dünyada,
Bulamadım biraz para,
Paranın adını bile,
Rüyamda öğrendim aslında.

karanfilim sarkarım
açılmaya korkarım
yar geliyor deseler
ölü olsam kalkarım

Düzdür ovası tozdur havası
memleket değil baş belası
çobanlık yapar en zengin ağası
neyini anlatayım Akçakent senin

kaynanayı napmalı
kaynar kazana atmalı
yandım gelin deyince
altına odun atmalı...

çorabın ağına bak
çevirde bağına bak
ben aklına geldikçe
hamamın dağına bak.

Masa üstünde roman,
Okurum zaman zaman,
Yarim sana varacağım,
Memur çıktığın zaman.

Kalbim yaralı
Üstelik yamalı
Tamir dolayısıyla
Bir süre kapalı

Hep peşinde geziyorsun,
O bakmayınca kızıyorsun,
Bir güle ulaşmak için,
Kaç kır çiçeği eziyorsun.

Yüzüm beyaz ay gibi,
Kaşlarımda yay gibi,
oğlun bana ev aldı,
Koskoca saray gibi.

Yüksek evler yaptırdım,
Dayamaya direk yok,
Yarim kaçmak istiyor,
Bende öyle yürek yok.

Bizim camın altında,
Herkes bunun farkında,
Biz yarimle konuştuk,
Mahallenin Parkında.

Yeşil iplik bükerim,
Yare yelek dikerim,
Yelek yare olmazsan,
Vallahi seni sökerim.

Maniciyim manici,
Ak gerdan altın inci,
Eğer annem verirse,
Varıcıyım varıcı.

Camdan aldım makası,
Açtım gömlek yakası,
Bizim evden gözükür,
Yarin arka bahçesi.

Küçücüktür köyümüz,
Zemzem olur suyumuz,
Sevip sevip ayrılmak,
Dalga geçmek huyumuz.

Yaza yaza yaz geldi,
Mürekkebe zam geldi,
Daha yazacaktım ama,
On sayfa az geldi.

Sarı motor geliyor,
Sarı duman veriyor,
Aç kapıyı bak yârim,
Sana gelin geliyor.

gara gara gözlerin
yere değsin dizlerin
akşam bize gelde
yumruk görsün gözlerin

masa üsyünde bıçak
abim beni vuracak
vurma abi vurma
şu kız senin olacak

Masa üstünde pekmez
bu pekmez bize yetmez
şu Yozgat’ın kızları
davulsuz gelin gitmez

elmayı dişledim
sapını gümüşledim
kalbimin sağ köşesine
baş harfini işledim

bağlarında üzüm var
mor şalvarda gözüm var
kaçma yârim uzağa
sana bir çift sözüm var

Kara kara kazanlar
kara yazı yazanlar
cennet yüzü görmesin
aramızı bozanlar

Sepet sepet yumurta
sakın beni unutma
unutursan küserim
mektubumu keserim

gemi gelir yanaşır
içi dolu çamaşır
şu tatvanın kızları
yusuf için dolaşır

Arabam dört teker
Adana’ya kum çeker
Adananın kızları
Osman diye of çeker

yüzüm beyaz ay gibi,
kaşlarımda yay gibi,
oğlum bana ev aldı,
koskoca saray gibi.

Ekleyen:biz kardeşiz
maydonoz deste deste
gel beni babamdan iste
eğer babam vermezse
son cevabı benden iste

dolmuş geliyor dolmuş
dolmuşun rengi solmuş
döndüm arkama bir baktım
şeyma öğretmen olmuş.

aşk sözle başlar
dudak ile beslenir
dokuz ay sonra
baba diye seslenir

Koyunum var karaman
Gaybolursa araman
Ben bir reçber kızıyım
Şehirliye yaraman

tırtara giden yollar
Uzadıkça uzarlar,
Geçme bizim kapıdan
Eller bana kızarlar.

mani mani dedin
başımın etini yedin
al sana bir mani seni
seni seviyorum yani

sekiz sekia daha onaltı
burası köprü altı
Şeyma düştü bayıldı
Ceyda öptü ayıldı

Dozer geliyor dozer,
Çekilin yoldan ezer,
Benim bir sevigilim var,
Dünyadan daha güzel.

Masa üstünde çiçek
Elbisem biçilecek
Abi haberin olsun
Şerbetim içilecek

sev ki sevilesin
sevdiğini bilesin
dünyadaki en güzel
kişilerden birisin

Al eline kalemi,
Yaz başına geleni,
Ben bu derde düşeli,
Oldum gönül veremi...

bahçelerde patlıcan
kız seni kaçırcam
eğer baban vermezse
roketle saldıracam

Benim ablam düz gider
Saçlarını çok sever
Yarimi hiç sevmedi
Kafasına kuş eder

kutu kutu bonbon
unutma beni tonton
bunu yazan bir böcek
elbet birgün ölecek

sevmek güzel şey
sevilmek onun kadar
sevipte sevilmemek
acıdır ölüm kadar

bahçede taze hıyar
boyun boyuma uyar
ikimiz bir boydayız
ayırmaya kim kıyar

başımdaki tokalar
birbirini kovalar
ben burdan gidiyorum
sana kalsın buralar

pınar başında çakıl
yarimin gözü çakır
yarim ramazan tutmuş
kurumuş takır takır

Bahçelerde sedef yar
Ölüyorum medet yar
Ben burada ölürsem
Ecelime sebep yar

Hayat kısa
değmez bir kıza.
girdimi bi kere kanınıza
vallah okur canınıza

Her gün gezmeye giderim
Senin aşkından ölebilirim
Bütünherkezlere
Seni sevdiğimi söylerim

delisin deli
tıpkı neron gibi
o romayı yaktı
sende beni

Kayalar yarılmasın
Yar bana darılmasın
Yar bana darılıp da
Ellere sarılmasın

ben bir biberim
yuvarlanır giderim
çok özülme sevdiğim
senide alır giderim

kalenin dibi mersin
beklerim yarim gelsin
beklemekten usandım
ALLAH belanı versin

Armut dalda sallanır
Yere düşer ballanır
Bir oğlan vezir olsa
Yine kızlara yalvarır.

Altın gibi azizdim
Şeker gibi lezizdim
Saltanat ağacında
Yetişmiş tek filizdim

Aç gülüm!,aç desem,güller açıyor
Saç gülüm,saç!desem,renkler saçıyor
Lakin,değil hiçbirisi,gözümde;
Çünkü benim yarim benden kaçıyor...

asfaltın yolundayım
emrahın kolundayım
tatlı sesi duyunca
bırakmak zorundayım

Gölden tuzu topladım
Yarin yanına hopladım
Konya'dan ayrılmayak
Ben bu kıza doymadım

Kilimi yere serdim
Lale gülleri derdim
Meğer dikeni batacak
Bunu nerden bileydim

Oğlan uğra işine
Aklın topla başına
Ben onlardan değilim
Yanak verem dişine

Damdan dama tozanak
Yorgan getir uzanak
Zalım oğlun gelmeden
Bir iki öpüş kazanak

Mendilim yellenmiyor
Ses verdim ses vermiyor
Delikanlı oğlanlar
Korkudan evlenmiyor

camide ezan yok
içinde düzen yok
8/d sınıfından
benden yakışıklısı yok
tren gelir yanaşır
içi dolu çamaşır
şu konyanın kızları
benim için dolaşır

ßahçeLerDe enginar
eNginaRın rengi var
ßen Yarimi taNıRım
YaNağınDa ßeNi Var

Dersimiz matematik,
Makinamız otomatik,
Geriye ne kaldı,
Sende söyle bir teknik.

Atlılar geliyor atlılar
Boynu kıratlılar
Esra'yı kaçırıyorlar
Maymun suratlılar

maydonoz ot değil mi
yaprağı dört değil mi
ben anamdan ayrıldım
bu bana dert değil mi

dozer geliyor dozer
çekilin yoldan ezer
benim bir öğretmenim var
dünya güzelinden güzel

Gece'nin birindeyim
Denizin dibindeyim
Beni soran olursa
Annemin kalbindeyim

yeter artık bıktım senden
artık çürüdü bu beden
ne bu çektiğim senden
baban seni vermez neden

karanfil oyulur mu
güzele doyulur mu
yari güzel olanın
kolları yorulur mu

elimde bori
kız kendini kori
kaçıracagım seni
diyarbakıra dogri

bana bakma
yüreğimi yakma
seni seviyorum
kusura bakma

muz severmisin
soysam yer misin
gözlerime bakarak
seni seviyorum dermisin

Yâr biracık gülüver
Diken değil gülü ver
Bülbüle gül gerektir
Sen gülüm ol, gülüver

Yâr saçların kırmızı
Yârim bir peri kızı
Benim yârim bir tâne
Tam bir gönül hırsızı

Doğrudur yaşım yetmiş
Kim demiş işim bitmiş
Canlı cenaze miyim?
Sadece yıllar yitmiş

Şifa olsan canıma
Girdin benim kanıma
Bak bir hançer saplandı
Tam da şu sol yanıma

Kötüsünü taşlama
beni haşlama
Özgün manin dururken
Eskisinden başlama

Çeşmenin başındaydı
On altı yaşındaydı
Elinde su testisi
Okları kaşındaydı

Elbisesi beyazdan,
Ben anlamam niyazdan,
Şimdi başım dumanlı
Konuşuruz birazdan

Evleri var çiftlik gibi,
Yolları var iplik gibi,
Biz Ayşe’yi gelin alıyoruz,
Kınalı keklik gibi.

yeşil kamyon doluyor,
abim damat oluyor,
abim damat olunca,
sırada bana geliyor.

masa üstünde koku
al şu mektubu oku
boyabata gidemessem
yakarım bu istanbulu

Masa Üstünde Bıçak
Parmağını Koparacak
Ana Haberin Olsun
Abim Kız Kaçıracak

Masa Üstünde Çiçek
Çiçek Üstünde Böcek
Benim Sevdiğim Yarim
Sigara İçmiyecek

pancarı dallıyolar
turhala yolluyolar
güvenme el oğluna
sevipte almıyolar

mardin mardin içinde
mardin dağlar içinde
mardine dokunmayın
çünkü sevdiğim içinde

Ağlarım çağlar gibi
Derdim var dağlar gibi
Ciğerden yaralıyım
Gülerim çağlar gibi
Her gelen bir gül ister
Sahipsiz bağlar gibi

 
   
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Sigaraya  HayirIP adresi

Bilgileriniz sistemimize kaydedilmektedir.

|| C ¤ ||ÖZKAN CENGİZ ||C ¤ ||SEVDAMIZ ISPARTA İLİ YALVAÇ İLÇESİ TIRTAR KÖYÜ ||C ¤ || http://www.tirtar.tr.gg || C ¤ || Ziyaret ETTİGİNİZ İÇİN TEŞEKÜREDERİM. || C ¤ ||

||C ¤||Aşağı TIRTAR KÖYÜ VE Yukarı TIRTAR KÖYÜ WEB SİTESİ SAYGILAR VE SEVGİLER TÜM HEMŞERİLERİME ||C ¤ ||