cCc
  Manilerimiz-3
 
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MANİ ARŞİVİ
Kuyu dibinde kuyu,
Uyu efendim uyu,
Bana sarhoş diyorlar,
İçtiğim üzüm suyu.

Altınlarım alay değil,
Gümüşlerim kalay değil,
Attın bana sevdayı,
Çekmesi kolay değil.

Yengem çıkmış mahalleye,
Topluyor kaşıkları,
Nasıl ayırdın yenge,
Biz gibi aşıkları.

İstanbul’dan gelirken,
Aldım pileli etek,
Konuşmaya yüzün yok,
Manilere dikkat et.

Motor geliyor motor,
Ekinlik arasından,
Ben yârimi tanırım,
Saçının dalgasından.

Masa üstünde roman,
Okurum zaman zaman,
Ben yârime gideceğim,
Memur olduğu zaman.

Dere boyunda dutlar,
Dutlar kökünden patlar,
Askerdeki yârime,
Gölge olsun bulutlar.

Dere boyunda keklik,
Kızlar giyer eteklik,
Kızlarda iş var ama,
Erkeklerde eşeklik.

Dere boyunda gezer,
Buldun mu benden güzel,
Ben buldum sevdiğimi,
Resmi cebimde gezer.

Elimde zilli maşa,
Vururum taştan taşa,
Ben yârimle toka ettim,
Dedi bana çok yaşa.

Bahçelerde börülce,
Oynar gelin görümce,
Oynasınlar bakalım,
Bir araya gelince.

Tülbendimin bir yanı,
Turuncudur turuncu,
Ne yapayım be yârim,
Askerlik vatan borcu.

Avlunun dibi sarmaşık,
Yar oldum sana âşık,
Yar aklıma geldikçe,
Elimden düşer kaşık.

Gitme dedim de gittin,
Uzak uzak yerlere,
Kar mı yağdı be yârim,
Güvendiğin yerlere.

Su üstünde sarayım,
Dur şu yâre sorayım,
Yârimden gelen mektubu,
Tülbendime sarayım.

Ayran yapar yayıklar,
Kızlar fındık ayıklar,
Harmanın kenarında,
Titrer ince bıyıklar.

Fındık bahçelerinde,
Miras oynarım miras,
O kırmızı yanaktan,
Eğil öpeyim biraz.

Fındığa kaga derim,
Darılma şaka derim,
Sen beni bastırırsan,
Ben sana aga derim.

Denizin dibi mildir,
Beni söyleten dildir,
Mahalleler ayrı ama,
Gönüller yine birdir.

Erguvanın dalları,
Yana yatıyor yana,
Şu memleket kızları,
Cana yatıyor cana.

Yelek örerim yelek,
Örnek ararım örnek,
Örnek değil merakım,
Bir kere yâri görmek.

Eştim eşti kum çıktı,
Kumun dibi su çıktı,
Seni dövmeye yârim,
Hangi serseri çıktı.

İn dereye saz kopar,
Koparırsan az kopar,
Benim bir sevdiğim var,
Gülerken bana göz kırpar.

Anne bana terlik al,
Sakın yeşil olmasın,
Gideceğim oğlanın,
Kız kardeşi olmasın.

İn dereye dereye,
İnemeyen atlasın,
Yârimle ikimizi,
Çekemeyen çatlasın.

Suya giderim suya
Yârim arkamda mısın?
Ciddi olarak sevdim,
Bilmem farkında mısın?

Yolcu dayı beri bak,
Kulağına deri tak,
Berilere bakmazsan,
Kalkmaz döşeklere yat.

Taş üstünde oturma,
Kumaşını batırma,
Sen benimsin ben senin,
Gel Yanıma utanma.

Benim saçlarım uzun,
Uzun diye örmezler,
Beni sana Sevdiğim,
Hısım diye vermezler.

İncilerim diziyle,
Kimler görmüş gözüyle,
Ben yârimden ayrılmam,
İki düşman sözüyle.

Karayılan olayım,
Yollarda dolanayım,
Gösterin görümcemi,
Abisini sorayım.

Kırmızı gül ol da gel,
Bardaklara dol da gel,
Sen beni alamazsın,
Öğretmen ol da gel.

İstanbul’dan gelirken,
Buldum terzi iğnesi,
Sanki gideceğim gibi,
Beğenmezmiş yengesi.

İplik serdim sergene,
Gönül verdim ergene,
Niye gönül verirsin,
Kendini bilmeyene.

Yeşil sandık kilidi,
Üstünü güller bürüdü,
O yar beni sarınca,
İmam tahtam çürüdü.

Kızılcıklar olur mu?
İçinde durulur mu?
Benim yârim talebe,
Onunla dalga olur mu?

Yârim okul önünde,
Kitap açmış okuyor,
Elindeki laleyi,
Bana bakıp kokluyor.

Suyoludur suyolu,
Boş giden gelir dolu,
Bana nikâh yapacak,
Muhtarın büyük oğlu.

Sarma sararım sarma,
Toprak tenceresine,
Gel konuşalım yârim,
Mutfak penceresine.

Güle bindim gülmedim,
Gülden düştüm ölmedim,
Küçükken bir yar sevdim,
Yar kıymeti bilmedim.

Cam dibinde küpeli,
Dibini süpürmeli,
Yar üstüne yar sevenin,
Yüzüne tükürmeli.

Boynumdaki kolyenin,
Yar verdi parasını,
Bir kolye değil mi?
Çekerim sevdasını.

Bu gün ayın on dördü,
Kız saçını kim ördü,
Ördüyse yârim ördü,
Ay karanlık, kim gördü.

Yatma yeşil çimene,
Uyur uyanamazsın,
Verme beni ellere,
Gönül dayanamazsın.

İndim dere akmıyor,
Yârim bana bakmıyor,
Yolladığım çiçekler,
Kurumuş ta kokmuyor.

Kaşıklıkta kaşığız,
Biz yârimle aşığız,
Bizi kimse ayıramaz,
Saç gibi dolaşığız.

Hoş gelmişsin misafir,
Oturacak yerim yok,
Sana kahve yapayım,
Cezvem delik, şeker yok.

Motor geliyor motor,
Tutundum direğine,
Çekemeyen düşmanlar,
Buz koysun yüreğine.

İndim dereye çatak,
Yere yaptırdım yatak,
Rica ederim yârim,
Sevme üstüme ortak.

Tarladadır ıspanak,
Kökündedir köstebek,
Görülmemiş be yârim,
İki kız birden istemek.

İn dereye dereye,
Dere sana ırak mı?
Her gün her gün tarlaya
Sen babana çırak mı?

İn dereye dereye,
Dere çakıllı yârim,
Gördüğüne gönül verdin,
Gel geç akıllı yârim.

Süt mavi kurdeleye
Ben altın takar mıyım?
Senin gibi çalgıcıya,
Ben artık bakar mıyım?

Ayakkabımın izi,
Tarlaya çektim çizi,
Yar öğretmen, ben terzi,
Çekemiyorlar bizi.

Tarla bitirir misin?
Kaval öttürür müsün?
Aret benim yârime,
Selam götürür müsün?

Kırlarda altın seren,
Sen ol çiçeği deren,
Yârim karşına çıkar,
Sana kalbini veren.

Kahve koydum cezveye,
Kalk gidelim gezmeye,
Alışmışım duramam,
Gelin kızı ezmeye.

Falda var yürek kızı,
Yapma artık bu nazı,
Senin sevdiğin kimse,
Düğünde çalsın sazı.

Güneş gider batmaya,
Selam söyle Fatmaya,
Çoban cahil ne anlar,
Karyolada yatmaya.

Çiçekler başındadır,
Sürmesi kaşındadır,
Kara gözlü sevdiğim,
Henüz genç yaşındadır.

Masa üstünde güller,
Yâre dökülür diller,
Unutulur mu be yârim,
Seninle geçen günler.

Pembe giyerim pembe,
Pembe yakışır gence,
İnsan bir hoş oluyor,
Sevdiğini görünce.

Annem entari almış,
Yanında eklemesi,
Tak bir nişan yüzüğü,
Kolaydır beklemesi.

Seni severim yârim,
Günü günlere ekle,
Sana gelirim yârim,
Köşe başında bekle.

Doldur yârim testini,
Şu karşıki çeşmeden,
Baban seni everse,
Büyük aşka düşmeden.

Dereler akar akar,
Karışır denizlere,
Kurşunlara diz yârim,
Verme beni ellere.

Kolumdaki saati,
Yediye kuruyorum,
Hiç üzülme sen yârim,
Sözümde duruyorum.

Mendil versem almazsın,
Sen mendilsiz kalmazsın,
Sigaranı yakayım,
Sana zahmet olmasın.

Bahçe kapısı kilitli,
İttirdim açamadım,
Anneme duyurmuşlar,
Çıktım da kaçamadım.

Derede incir ağacı,
Tadı zehirden acı,
İçme dedim şarabı,
Dedi sevda ilacı.

Bahçede örümceğim,
Ben sana görümceyim,
Başkasına bakarsan,
Abime söyleyeceğim.

Karadutun altında,
Ben de bunun farkında,
Ben yârimi kaybettim,
Kuzulukun parkında.

Allah muradını verdi bugün,
Anasını kızsız koyan,
Evlerini ıssız koyan,
Testisini susuz koyan.

Mavi başlık başında,
Ateş yanar karşımda,
Haklısın be yârim,
Cahillik var başımda.

Masa üstünde ibrik,
İbrik üstünde ibrik,
Yeni bir yar sevmişsin,
Tebrik ederim tebrik.

Al tülbent oyaladım,
Vermeye kıyamadım,
Gitme dedim askere,
Gitti durduramadım.

Gitme yârim bozata,
Gözlerin batar toza,
Nasıl vuruldun be yârim,
O kara sıska kıza.
Dut üstüne dut buldum,
Yârimi evlenmiş buldum,
Evlenirse evlensin,
Ben yenisini buldum.

Bahar gelir yaz gelir,
Çarşıya kiraz gelir,
Senin kısmetin esmer,
Uzak bir yoldan gelir.

Köprü altında kuzu,
Kıvrım kıvrım boynuzu,
Sen koyun ol ben kuzu,
Ayıralım şu kızı.

Elbisemin gülleri,
Yana bakıyor yana,
Aret senin sevdiğin,
Bana bakıyor bana.

Dere geliyor dere,
Kumunu sere sere,
Al beni götür dere,
Yârin olduğu yere.

Resme çıksak a yârim
Boylarımız uyar mı?
Size gitsek a yârim,
Annen eve koyar mı?

Bizim bahçede güller,
Renkleri kan kırmızı,
Yârimle konuşurken,
Doğdu şafak yıldızı.

İndim kuyu dibine,
Baktım suyun rengine,
Gece gündüz ağlarım,
Düşemedim dengime.

Mavi yelekli yârim,
Göğsü ilikli yârim,
Bıraktın beni gittin,
Demir yürekli yârim.

Ali derler adına,
Her gün gider oduna,
Söyle komşu oğluna,
Doğru gitsin yoluna.

Ayağımda terlikler,
Bahar açmış erikler,
Oğlan sana geleceğim,
Hazır mı gelinlikler.

Cam dibinde durursun,
Cama tık tık vurursun,
Kırma oğlan camları,
Karakolu bulursun.

Şalvara bak şalvara,
Şalvarın biçimine,
Kurban olayım yârim
Sigara içimine.

Dere boyunda hindi,
Hindiler suya indi,
Oğlu olan düşünsün,
Kızlar on bine bindi.

Bizim köyün yolları,
Çamurluktur kayarsın,
Bizim köyün kızları,
Dalgacıdır yanarsın.

Motor almış seksene,
Bin üstüne gezsene,
Motor güzeldir amma,
Bak üstündeki serseme.

Sen Aslısın ben Kerem,
Sana kalbimi verem,
O kadar zalim olma,
Edeceksin beni verem.

Başımdaki çemberim,
Oymalıdır oymalı,
Oldun dünya güzeli,
Sana nasıl doymalı.

Bizim evin önüne,
Kim attı mavi boya,
Annem babam evde yok,
Bakalım doya doya.

Entarimi ben biçtim,
Ateşine ben düştüm,
Ne kadar cahilmişim,
Asker oğlana düştüm.

Karpuz kestim yiyen yok,
Ağızım yandı diyen yok,
Sevdiğime kavuştum,
Gözün aydın diyen yok.

Derelerin çakılı,
Kimden aldın akılı,
Orta yerde oynayan,
Ağabeyimin çakırı.

Kaşların karasına,
Mim çekmiş arasına,
Yari ilaç diyorlar,
Kalbimin yarasına.

Mendilimin ucuna,
Sakız bağlarım sakız,
Duyuyorum sevdiğim,
Severmişsin başka kız.

Al giydim alsın diye,
Mor giydim sarsın diye,
İnadıma bakarım,
Sen bana yarsın diye.

Armudu taşlayalım,
Dibinde kışlayalım,
Sevdiğimi görünce,
Maniye başlayalım.

Cam altında ısırgan,
Gavur musun Müslüman,
Gel bir kerecik öpeyim,
Vallahi bak ısırmam.

Mani maniyeleyim mi,
Bir mani söyleyeyim mi,
İşaret et sevdiğim,
Yanına geleyim mi.

Tut yedim duttu beni,
Yârim unuttu beni,
Yarı yola varmadan,
Hıçkırık tuttu beni.

Kapelesi ketenden,
Yârim indi trenden,
Boynuna sarılayım,
Gülünü incelmeden.

Gelin geldi evimize,
Şenlik kurdu köyümüze,
Hoş geldin allı gelin,
Sefa geldin pullu gelin.

Dağdan kestim kereste
Kuş besledim kafeste
Yârin hasta dediler
Yetiştim son nefeste

Hey hızara hızara
Dalda elma gızara
Beni sana virmezler
Başka yerden gız ara

Elma attım nar geldi
Dar sokaktan yar geldi
Eğil biyol öpeyim
Al yanaktan kan geldi

Bizim evin önüne
Kim attı mavi boya
Annem babam evde yok
Bakışalım doya doya

bugün ayın ondördü
kız saçını kim ördü
ördüyse yar ördü
aykaranlık kim gördü

Almanya çiftlik gibi
dumanı iplik gibi
Almanya'ya yar saldım
Kınalı keklik gibi

karanfilim kap kara
selam söyle o yara
getir bi tane testi
su içem kana kana

İndim kuyu dibine
Baktım suyun rengine
Analar ne kız doğurmuş
Vermiyor sevdiğine

Masa üstünde kaşık
Penceremiz açık
Anne benim suçum ne
Kızlar bana aşık

Sarı taksi boyandı
Kapımıza dayandı
Dün gece kaçacaktık
abim neden uyandı

köprüden geçerken
köprü saladı beni
mavi gömlekli adam
aşka bağladı beni

Yunuslar dizi dizi
Aşar Karadenizi
Yalvarıyrum Mevlama da
Ayırma ikimizi

yeşil giyme çimen olursun
mavi giyme bulut olursun
sarı giyme güneş olursun
kalbine bakınca sevdalı olursun

ayoğlan yiğitmisin
dağlarda geyikmisin
selam verdim almadın
ALLAH tan büyükmüsün

zeytin kara ben kara
zeytine vermem para
gel yarim buluşalım
12 ye çeyrek kala

sarı saman ak saman
sarılalım bir zaman
sormak ayıp olmasın
düğünümüz ne zaman

karşı köyün camisi
yanıyor minaresi
kara gözlü yarimin
geçiyor cenazesi

Sarı taksi geliy,
dağı daşı deliy,
ablam gelin gidiy, sıra da baa geliy.

 
   
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Sigaraya  HayirIP adresi

Bilgileriniz sistemimize kaydedilmektedir.

|| C ¤ ||ÖZKAN CENGİZ ||C ¤ ||SEVDAMIZ ISPARTA İLİ YALVAÇ İLÇESİ TIRTAR KÖYÜ ||C ¤ || http://www.tirtar.tr.gg || C ¤ || Ziyaret ETTİGİNİZ İÇİN TEŞEKÜREDERİM. || C ¤ ||

||C ¤||Aşağı TIRTAR KÖYÜ VE Yukarı TIRTAR KÖYÜ WEB SİTESİ SAYGILAR VE SEVGİLER TÜM HEMŞERİLERİME ||C ¤ ||